Ático Noguerol Iglesias: o representante do galeguismo socialista en Ourense

Ilustración: Ático Noguerol, AHPOu

Nacido en Ourense o 03 de setembro de 1888, faleceu o 19 de xullo de 1942. Curmán do galeguista Arturo Noguerol, foi nomeado auxiliar da Secretaría do Concello de Ourense en 1926. Popularmente é coñecido polo seu sentido do humor, o seu fondo coñecemento da historia e o patrimonio da cidade e o seu galeguismo militante. Foi Vicesecretario da Agrupación Socialista de Ourense (1931) e Vicesecretario da Sociedade de Empregados Municipais (1932), afecta á UGT.

FONTES:

La Región, 16.06.2017
La Lucha, 03.10.1931
El Pueblo Gallego, 15.01.1932
QUINTAS FERREÑO, F.J. (2012): Historia do movemento obreiro socialista (1895-1936). Santiago de Compostela: Fundación Luís Tilve.

Publicacións populares deste blog

No fue en Eibar, fue en Ribadavia. La proclamación de la II República.

A tradicional implantación socialista na vila de Allariz

Ricardo Feijoo Varela (1875-1949): socialista e fundador da Casa do Pobo de Celanova