Pasou en 1977: O PSOE inscríbese legalmente no rexistro de Asociacións e Partidos Políticos do Ministerio do Interior

PSOE antiguo.svg
Vinte catro horas despois de que o Boletín Oficial do Estado publicase as normas para a legalización das asociacións políticas , os socialistas Luis Gómez Llorente e Luis Yáñez solicitaron o 10 de febreiro de 1977 a legalización do PSOE ao amparo desta nova normativa.

Fonte:
https://elpais.com/diario/1977/02/11/espana/224463628_850215.html

Publicacións populares deste blog

No fue en Eibar, fue en Ribadavia. La proclamación de la II República.

A tradicional implantación socialista na vila de Allariz

Ricardo Feijoo Varela (1875-1949): socialista e fundador da Casa do Pobo de Celanova